„Święte węzły – najstarszy alfabet”

Książka o odtworzeniu alfabetu węzłowego, i o pierwszej cywilizacji starożytności, która posiadała pismo i posługiwała się gwiazdami w wyprawach handlowych po morzach i oceanach.

Pierwsza część, jest już napisana i przygotowana do druku, pokazuje proces odtwarzania węzłów i poszukiwaniu związków między alfabetami świata, w tym hieroglify egipskie, Sanskryt, sylabariusze japońskie wraz ze znakami chińskimi oraz sylabariusz majów. Tylko fragmenty, z uwagi na brak publikacji, dotyczące węzła „B” można zobaczyć poniżej.   

Druga część jest w fazie opracowania grafiki. Przedstawiam w niej podział sfery niebieskiej na gwiazdozbiory wyznaczone przez węzły i powiązanie z gwiazdozbiorami późniejszych cywilizacji. Pokazuję jakie były pierwsze znaki zodiaku i podział gwieździstego nieba na cztery żywioły. 

Możemy się dowiedzieć o istnieniu cywilizacji, która musiała istnieć przed cywilizacjami uznawanymi za najstarsze i o związkach pośrednich poprzez przekazanie idei pisma z tak odległymi cywilizacjami jak cywilizacja Chin, Japonii czy nawet  cywilizacja Majów. Czy przypowieść o wieży Babel z Księgi Rodzaju o istnieniu języka, którym posługiwali się budowniczy wieży, była oparta na faktach? O tym jaki to był język, dowiemy się po przeczytaniu książki.

Wiem, że wyciągnięte wnioski mogą wydawać się nieprawdopodobne, lecz zapewniam, że warto się z materiałami zawartymi w książce zapoznać i samemu podjąć decyzję o wiarygodności przeprowadzonej analizy.

Dajcie szansę książce, by poprzez publikację, mogła zmienić historię. Liczę na Wasze wpłaty. 

mgr inż. arch. Przemysław Ślusarski