Od kilku lat pracuję nad odtworzeniem pisma węzełkowego pierwszych Słowian, w którym jeden węzeł odpowiada określonej głosce. Opracowanie każdego węzła oparte zostało na realnie istniejących poszlakach.
Zapewniam, że wzory węzłów zostały potwierdzone w kilku źródłach, a wnioski jakie zostaną wyciągnięte w opracowaniu wywrócą oficjalną historię pisma i przywrócą pamięć o zapomnianej cywilizacji.
Książka zostanie wydana w dwóch częściach. W pierwszej części opisany zostanie proces odtworzenia węzłów wraz z krótkim opisem historycznym w ujęciu archeologicznym, lingwistycznym i genetycznym. W drugiej części opiszę jaki wpływ na życie naszych przodków miały gwiazdozbiory.
Wiem, że nie dla wszystkich podany opis będzie zachętą do wpłaty na sfinansowanie wydania książki, ale wołałbym już teraz nie odsłaniać nawet fragmentu mechanizmu otwierającego drzwi do zupełnie innej historii niż ta którą znamy.
Potrzebuję 60 tysięcy zł by pokryć koszty związane z zastrzeżeniem wzoru pisma w urzędzie patentowym, prowadzeniem strony internetowej oraz koszty składu i druku książki, wraz z krótkim filmem reklamowym.
Jeżeli chcieliby Państwo dobrowolnie pomóc finansowo , proszę o wpłatę na konta bankowe korzystając z trzech form płatności podanych poniżej.
Dziękuję za wsparcie.                                               

Przemysław Ślusarski